Giỏ hàng

Kích thước khác

Tủ quần áo 3 cánh gỗ công nghiệp FAVRBO màu sồi/trắng

Tủ quần áo 3 cánh gỗ công nghiệp FAVRBO màu sồi/trắng

Kích thước: 140x220x60cm
Mã: 3659424

11.900.000 VND

11900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ áo cánh trượt gỗ công nghiệp ONSTED trắng bóng

Tủ áo cánh trượt gỗ công nghiệp ONSTED trắng bóng

Kích thước: 202x221x64cm
Mã: 3618915

19.900.000 VND

19900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ áo 3 cánh VEDDE gỗ công nghiệp màu sồi

Tủ áo 3 cánh VEDDE gỗ công nghiệp màu sồi

Kích thước: 166x197x53cm
Mã: 3659409

9.900.000 VND

9900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ quần áo gỗ công nghiệp SATTRUP, trắng/sồi,  150x218x62cm

Tủ quần áo gỗ công nghiệp SATTRUP, trắng/sồi, 150x218x62cm

Kích thước: 150x218x62cm
Mã: 3672196

12.900.000 VND

12900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ quần áo gỗ công nghiệp SATTRUP, trắng/sồi,  200x218x62cm

Tủ quần áo gỗ công nghiệp SATTRUP, trắng/sồi, 200x218x62cm

Kích thước: 200x218x62cm
Mã: 3672215

14.900.000 VND

14900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ quần áo ESKEBJERG 2 cánh gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ quần áo ESKEBJERG 2 cánh gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 85x176x49 cm
Mã: 3672601

7.900.000 VND

7900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ quần áo SLAGELSE 3 cánh gỗ công nghiệp màu trắng/ sồi

Tủ quần áo SLAGELSE 3 cánh gỗ công nghiệp màu trắng/ sồi

Kích thước: 150x198x60cm
Mã: 3672195

9.900.000 VND

9900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ quần áo gỗ công nghiệp TARP cánh trượt, màu sồi

Tủ quần áo gỗ công nghiệp TARP cánh trượt, màu sồi

Kích thước: 202x221x64 cm
Mã: 3698051

19.900.000 VND

19900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ quần áo gỗ công nghiệp TARP cánh trượt, màu sồi

Tủ quần áo gỗ công nghiệp TARP cánh trượt, màu sồi

Kích thước: 151x201x64 cm
Mã: 3698050

14.900.000 VND

14900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ quần áo TARP cánh trượt, gỗ công nghiệp, màu gỗ sồi

Tủ quần áo TARP cánh trượt, gỗ công nghiệp, màu gỗ sồi

Kích thước: 120x201x64 cm
Mã: 3698049

12.000.000 VND

12000000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ quần áo gỗ công nghiệp TARP cánh trượt, trắng bóng

Tủ quần áo gỗ công nghiệp TARP cánh trượt, trắng bóng

Kích thước: 202x221x64 cm
Mã: 3698024

19.900.000 VND

19900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ quần áo gỗ công nghiệp cánh trượt TARP, trắng bóng

Tủ quần áo gỗ công nghiệp cánh trượt TARP, trắng bóng

Kích thước: 151x201x64 cm
Mã: 3698008

14.900.000 VND

14900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ quần áo gỗ công nghiệp cánh trượt TARP trắng bóng

Tủ quần áo gỗ công nghiệp cánh trượt TARP trắng bóng

Kích thước: 120x201x64 cm
Mã: 3698003

12.000.000 VND

12000000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ quần áo gỗ công nghiệp có gương TARP, trắng

Tủ quần áo gỗ công nghiệp có gương TARP, trắng

Kích thước: 151x201x64 cm
Mã: 3659419

14.900.000 VND

14900000

Có Hàng

Chi tiết