Giỏ hàng

Kích thước khác

    Tủ ngăn kéo SLAGELSE, 5 ngăn gỗ công nghiệp màu trắng/sồi

Tủ ngăn kéo SLAGELSE, 5 ngăn gỗ công nghiệp màu trắng/sồi

Kích thước: Kích thước:
Chiều rộng: 70 cm, Chiều cao: 99 cm, Chiều sâu: 39 cm
Mã: 3672217

3.900.000 VND

3900000

Có Hàng

Chi tiết

    Tủ ngăn kéo OURE, 3 giỏ gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ ngăn kéo OURE, 3 giỏ gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: Kích thước:
Chiều rộng: 36 cm, Chiều cao: 76 cm, Chiều sâu: 37 cm
Mã: 3833212

2.490.000 VND

2490000

Có Hàng

Chi tiết

GOLD

Tủ 4 ngăn kéo TARP gỗ công nghiệp, màu sồi

Tủ 4 ngăn kéo TARP gỗ công nghiệp, màu sồi

Kích thước: 80x100x48 cm
Mã: 3612447

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 6 ngăn kéo TARP gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ 6 ngăn kéo TARP gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 160x78x48 cm
Mã: 3612446

6.900.000 VND

6900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 4 ngăn kéo TARP gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ 4 ngăn kéo TARP gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 80x100x48 cm
Mã: 3612445

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 3 ngăn kéo STEGE gỗ công nghiệp, trắng highgloss

Tủ 3 ngăn kéo STEGE gỗ công nghiệp, trắng highgloss

Kích thước: 120 x75 x45 cm
Mã: 3612353

8.900.000 VND

8900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 4 ngăn kéo gỗ công nghiệp KALBY, màu sồi

Tủ 4 ngăn kéo gỗ công nghiệp KALBY, màu sồi

Kích thước: 80x123x45 cm
Mã: 3674112

9.900.000 VND

9900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 3 ngăn kéo 3 ngăn KALBY, màu sồi

Tủ 3 ngăn kéo 3 ngăn KALBY, màu sồi

Kích thước: 80x80x45 cm
Mã: 3674111

7.900.000 VND

7900000

Có Hàng

Chi tiết

PLUS

Tủ ngăn kéo 9 ngăn gỗ công nghiệp RAVNHOLT màu trắng

Tủ ngăn kéo 9 ngăn gỗ công nghiệp RAVNHOLT màu trắng

Kích thước: 123x72x40cm
Mã: 3668121

6.900.000 VND

6900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo gỗ công nghiệp FAVRBO màu sồi/trắng

Tủ ngăn kéo gỗ công nghiệp FAVRBO màu sồi/trắng

Kích thước: 80x88x35cm
Mã: 3659426

3.900.000 VND

3900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo 4 ngăn gỗ công nghiệp FAVRBO màu sồi/trắng

Tủ ngăn kéo 4 ngăn gỗ công nghiệp FAVRBO màu sồi/trắng

Kích thước: 80x100x48cm
Mã: 3659425

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo 4 ngăn gỗ công nghiệp LIMFJORDEN trắng

Tủ ngăn kéo 4 ngăn gỗ công nghiệp LIMFJORDEN trắng

Kích thước: 80x100x48cm
Mã: 3618901

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo 3 ngăn VEDDE gỗ công nghiệp trắng

Tủ ngăn kéo 3 ngăn VEDDE gỗ công nghiệp trắng

Kích thước: 90x80x43 cm
Mã: 3659440

4.500.000 VND

4500000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 3 ngăn kéo VEDDE gỗ công nghiệp màu sồi

Tủ 3 ngăn kéo VEDDE gỗ công nghiệp màu sồi

Kích thước: R90xC80xS43 cm
Mã: 3659410

4.500.000 VND

4500000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 2 ngăn kéo,1 cánh OPLEV gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ 2 ngăn kéo,1 cánh OPLEV gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 90x70x38 cm
Mã: 3674107

2.490.000 VND

2490000

Có Hàng

Chi tiết

BASIC

Tủ ngăn kéo 3 ngăn BROBY tre ép màu trắng

Tủ ngăn kéo 3 ngăn BROBY tre ép màu trắng

Kích thước: 32x86x30cm
Mã: 3674144

1.490.000 VND

1490000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo 5 ngăn BROBY tre ép màu trắng

Tủ ngăn kéo 5 ngăn BROBY tre ép màu trắng

Kích thước: 45x97x38cm
Mã: 3674143

3.490.000 VND

3490000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo OURE 9 giỏ gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ ngăn kéo OURE 9 giỏ gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 94x76x37 cm
Mã: 3833306

6.990.000 VND

6990000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo OURE 6 giỏ gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ ngăn kéo OURE 6 giỏ gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 64x76x37 cm
Mã: 3833309

4.490.000 VND

4490000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo OURE 3 giỏ gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ ngăn kéo OURE 3 giỏ gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 36x76x37 cm
Mã: 3833206

2.490.000 VND

2490000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo 3 ngăn gỗ công nghiệp, tre ép BROBY, trắng

Tủ ngăn kéo 3 ngăn gỗ công nghiệp, tre ép BROBY, trắng

Kích thước: 32x86x30 cm
Mã: 3674088

1.490.000 VND

1490000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ ngăn kéo BROBY gỗ tre/ trắng 45x97x38cm

Kệ ngăn kéo BROBY gỗ tre/ trắng 45x97x38cm

Kích thước: 45x97x38 cm
Mã: 3674087

3.490.000 VND

3490000

Có Hàng

Chi tiết