Giỏ hàng

GOLD

Tủ 6 ngăn kéo TARP gỗ công nghiệp, màu sồi

Tủ 6 ngăn kéo TARP gỗ công nghiệp, màu sồi

Kích thước: 160x78x48 cm
Mã: 3612448

6.500.000 VND

6500000

Hàng Sắp Về

Chi tiết

Tủ 4 ngăn kéo TARP gỗ công nghiệp, màu sồi

Tủ 4 ngăn kéo TARP gỗ công nghiệp, màu sồi

Kích thước: 80x100x48 cm
Mã: 3612447

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 6 ngăn kéo TARP gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ 6 ngăn kéo TARP gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 160x78x48 cm
Mã: 3612446

6.500.000 VND

6500000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 4 ngăn kéo TARP gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ 4 ngăn kéo TARP gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 80x100x48 cm
Mã: 3612445

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 4 ngăn kéo RISSKOV gỗ công nghiệp, màu sồi/ trắng

Tủ 4 ngăn kéo RISSKOV gỗ công nghiệp, màu sồi/ trắng

Kích thước: 50x95x42 cm
Mã: 3612439

6.900.000 VND

6900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 3 ngăn kéo RISSKOV gỗ công nghiệp, màu sồi/ trắng

Tủ 3 ngăn kéo RISSKOV gỗ công nghiệp, màu sồi/ trắng

Kích thước: 90 x75 x42 cm
Mã: 3612438

6.900.000 VND

6900000

Hàng Sắp Về

Chi tiết

Tủ ngăn kéo STEGE gỗ công nghiệp, trắng high gloss

Tủ ngăn kéo STEGE gỗ công nghiệp, trắng high gloss

Kích thước: 80 x75 x45 cm
Mã: 3612355

6.900.000 VND

6900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 6 ngăn kéo STEGE gỗ công nghiệp, trắng highgloss

Tủ 6 ngăn kéo STEGE gỗ công nghiệp, trắng highgloss

Kích thước: 140x75x45 cm
Mã: 3612354

8.500.000 VND

8500000

Hàng Sắp Về

Chi tiết

Tủ 3 ngăn kéo STEGE gỗ công nghiệp, trắng highgloss

Tủ 3 ngăn kéo STEGE gỗ công nghiệp, trắng highgloss

Kích thước: 120 x75 x45 cm
Mã: 3612353

8.900.000 VND

8900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 4 ngăn kéo gỗ công nghiệp KALBY, màu sồi

Tủ 4 ngăn kéo gỗ công nghiệp KALBY, màu sồi

Kích thước: 80x123x45 cm
Mã: 3674112

9.900.000 VND

9900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 3 ngăn kéo 3 ngăn KALBY, màu sồi

Tủ 3 ngăn kéo 3 ngăn KALBY, màu sồi

Kích thước: 80x80x45 cm
Mã: 3674111

7.900.000 VND

7900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo 4 ngăn gỗ công nghiệp AUNING, trắng

Tủ ngăn kéo 4 ngăn gỗ công nghiệp AUNING, trắng

Kích thước: 110x102x43 cm
Mã: 3659370

8.900.000 VND

8900000

Có Hàng

Chi tiết

PLUS

Tủ ngăn kéo 6 ngăn gỗ công nghiệp RAVNHOLT màu trắng

Tủ ngăn kéo 6 ngăn gỗ công nghiệp RAVNHOLT màu trắng

Kích thước: 84x72x40cm
Mã: 3668122

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo 9 ngăn gỗ công nghiệp RAVNHOLT màu trắng

Tủ ngăn kéo 9 ngăn gỗ công nghiệp RAVNHOLT màu trắng

Kích thước: 123x72x40cm
Mã: 3668121

6.900.000 VND

6900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo gỗ công nghiệp FAVRBO màu sồi/trắng

Tủ ngăn kéo gỗ công nghiệp FAVRBO màu sồi/trắng

Kích thước: 80x88x35cm
Mã: 3659426

3.900.000 VND

3900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo 4 ngăn gỗ công nghiệp FAVRBO màu sồi/trắng

Tủ ngăn kéo 4 ngăn gỗ công nghiệp FAVRBO màu sồi/trắng

Kích thước: 80x100x48cm
Mã: 3659425

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo 4 ngăn gỗ công nghiệp LIMFJORDEN trắng

Tủ ngăn kéo 4 ngăn gỗ công nghiệp LIMFJORDEN trắng

Kích thước: 80x100x48cm
Mã: 3618901

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo 3 ngăn VEDDE gỗ công nghiệp trắng

Tủ ngăn kéo 3 ngăn VEDDE gỗ công nghiệp trắng

Kích thước: 90x80x43 cm
Mã: 3659440

4.500.000 VND

4500000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 3 ngăn kéo VEDDE gỗ công nghiệp màu sồi

Tủ 3 ngăn kéo VEDDE gỗ công nghiệp màu sồi

Kích thước: R90xC80xS43 cm
Mã: 3659410

4.500.000 VND

4500000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ 2 ngăn kéo,1 cánh OPLEV gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ 2 ngăn kéo,1 cánh OPLEV gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 90x70x38 cm
Mã: 3674107

2.990.000 VND

2990000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo SLAGELSE 5 ngăn gỗ công nghiệp trắng/sồi

Tủ ngăn kéo SLAGELSE 5 ngăn gỗ công nghiệp trắng/sồi

Kích thước: 70x99x39 cm
Mã: 3672194

3.900.000 VND

3900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo AULUM 4 ngăn gỗ công nghiệp, màu trắng

Tủ ngăn kéo AULUM 4 ngăn gỗ công nghiệp, màu trắng

Kích thước: 53x100x45 cm
Mã: 3603105

4.900.000 VND

4900000

Hàng Sắp Về

Chi tiết

Tủ 6 ngăn kéo AULUM gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ 6 ngăn kéo AULUM gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 140x80x45 cm
Mã: 3603014

9.900.000 VND

9900000

Hàng Sắp Về

Chi tiết

BASIC

Tủ ngăn kéo 3 ngăn BROBY tre ép màu trắng

Tủ ngăn kéo 3 ngăn BROBY tre ép màu trắng

Kích thước: 32x86x30cm
Mã: 3674144

2.900.000 VND

2900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo 5 ngăn BROBY tre ép màu trắng

Tủ ngăn kéo 5 ngăn BROBY tre ép màu trắng

Kích thước: 45x97x38cm
Mã: 3674143

3.490.000 VND

3490000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo OURE 9 giỏ gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ ngăn kéo OURE 9 giỏ gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 94x76x37 cm
Mã: 3833306

6.990.000 VND

6990000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo OURE 6 giỏ gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ ngăn kéo OURE 6 giỏ gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 64x76x37 cm
Mã: 3833309

4.490.000 VND

4490000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo OURE 3 giỏ gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ ngăn kéo OURE 3 giỏ gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 36x76x37 cm
Mã: 3833206

2.490.000 VND

2490000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo BROBY MDF khung tre ép trắng/tự nhiên 41x121x40cm

Tủ ngăn kéo BROBY MDF khung tre ép trắng/tự nhiên 41x121x40cm

Kích thước: 41x121x40 cm
Mã: 3674086

4.490.000 VND

4490000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ngăn kéo 3 ngăn gỗ công nghiệp, tre ép BROBY, trắng

Tủ ngăn kéo 3 ngăn gỗ công nghiệp, tre ép BROBY, trắng

Kích thước: 32x86x30 cm
Mã: 3674088

2.900.000 VND

2900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ ngăn kéo BROBY gỗ tre/ trắng 45x97x38cm

Kệ ngăn kéo BROBY gỗ tre/ trắng 45x97x38cm

Kích thước: 45x97x38 cm
Mã: 3674087

3.490.000 VND

3490000

Có Hàng

Chi tiết