Giỏ hàng

Tủ ly

Tủ ly gỗ công nghiệp KALBY, màu sồi

Tủ ly gỗ công nghiệp KALBY, màu sồi

Kích thước: 80x180x40 cm
Mã: 3648353

14.900.000 VND

14900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ly gỗ công nghiệp GAMMELGAB màu sồi/trắng

Tủ ly gỗ công nghiệp GAMMELGAB màu sồi/trắng

Kích thước: 90x150x42cm
Mã: 3668161

12.900.000 VND

12900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ly gỗ công nghiệp STEGE trắng bóng

Tủ ly gỗ công nghiệp STEGE trắng bóng

Kích thước: 100x180x45cm
Mã: 3612358

14.900.000 VND

14900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ly Aulum, gỗ công nghiệp, trắng

Tủ ly Aulum, gỗ công nghiệp, trắng

Kích thước: 96x180x45 cm
Mã: 3603312

9.900.000 VND

9900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ly gỗ công nghiệp SILKEBORG 3 cánh, màu sồi

Tủ ly gỗ công nghiệp SILKEBORG 3 cánh, màu sồi

Kích thước: 140x140x45 cm
Mã: 3674848

9.900.000 VND

9900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ly gỗ công nghiệp Silkeborg 2 cánh, màu sồi

Tủ ly gỗ công nghiệp Silkeborg 2 cánh, màu sồi

Kích thước: 92x190x45 cm
Mã: 3674748

9.900.000 VND

9900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ly gỗ công nghiệp SALTUM đen/trắng

Tủ ly gỗ công nghiệp SALTUM đen/trắng

Kích thước: 52x185x45 cm
Mã: 3648349

9.000.000 VND

9000000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ly gỗ công nghiệp SALTUM đen/trắng

Tủ ly gỗ công nghiệp SALTUM đen/trắng

Kích thước: 100x185x45 cm
Mã: 3648346

12.000.000 VND

12000000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ chén đĩa

Tủ chén đĩa gỗ công nghiệp FAVRBO trắng

Tủ chén đĩa gỗ công nghiệp FAVRBO trắng

Kích thước: 113x87x35cm
Mã: 3668151

5.900.000 VND

5900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ chén đĩa gỗ công nghiệp AULUM trắng

Tủ chén đĩa gỗ công nghiệp AULUM trắng

Kích thước: 136x86x45cm
Mã: 3602718

7.500.000 VND

7500000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ chén đĩa STEGE gỗ công nghiệp, trắng highgloss

Tủ chén đĩa STEGE gỗ công nghiệp, trắng highgloss

Kích thước: 160x75x50 cm
Mã: 3612350

8.900.000 VND

8900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ chén đĩa AULUM gỗ công nghiệp màu trắng

Tủ chén đĩa AULUM gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 136 x104x39 cm
Mã: 3602705

7.900.000 VND

7900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ chén đĩa 4 cánh gỗ công nghiệp SILKEBORG, màu sồi

Tủ chén đĩa 4 cánh gỗ công nghiệp SILKEBORG, màu sồi

Kích thước: 183x108x39 cm
Mã: 3698950

9.900.000 VND

9900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ chén đĩa 3 cánh gỗ công nghiệp SILKEBORG, màu sồi

Tủ chén đĩa 3 cánh gỗ công nghiệp SILKEBORG, màu sồi

Kích thước: 140x108x39 cm
Mã: 3698849

8.900.000 VND

8900000

Hàng Sắp Về

Chi tiết

Tủ chén đĩa 2 cánh gỗ công nghiệp HASLE, màu sồi

Tủ chén đĩa 2 cánh gỗ công nghiệp HASLE, màu sồi

Kích thước: 85x80x50 cm
Mã: 3668138

5.500.000 VND

5500000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ chén đĩa 4 cánh gỗ công nghiệp SILKEBORG, màu sồi

Tủ chén đĩa 4 cánh gỗ công nghiệp SILKEBORG, màu sồi

Kích thước: 183x82x45 cm
Mã: 3654549

9.900.000 VND

9900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ chén đĩa 3 cánh gỗ công nghiệp SILKEBORG, màu sồi

Tủ chén đĩa 3 cánh gỗ công nghiệp SILKEBORG, màu sồi

Kích thước: 140x82x45 cm
Mã: 3654449

8.900.000 VND

8900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ chén đĩa gỗ công nghiệp KALBY, màu sồi

Tủ chén đĩa gỗ công nghiệp KALBY, màu sồi

Kích thước: 160x80x45 cm
Mã: 3648352

14.900.000 VND

14900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ chén đĩa 2 cánh gỗ công nghiệp SALTUM đen/trắng

Tủ chén đĩa 2 cánh gỗ công nghiệp SALTUM đen/trắng

Kích thước: 160x 80x45 cm
Mã: 3648347

12.000.000 VND

12000000

Có Hàng

Chi tiết