Giỏ hàng

Bát, đĩa, cốc gốm

Cốc GUD SAND & MATT gốm đen; 350ml

Cốc GUD SAND & MATT gốm đen; 350ml

Kích thước: 350ml
Mã: 490002066

99.000 VND

99000

Có Hàng

Chi tiết

Tô GUD SAND & MATT gốm đen; Ø15.5

Tô GUD SAND & MATT gốm đen; Ø15.5

Kích thước: Ø15.5
Mã: 490001966

129.000 VND

129000

Có Hàng

Chi tiết

Đĩa salad GUD SAND & MATT gốm đen; Ø20

Đĩa salad GUD SAND & MATT gốm đen; Ø20

Kích thước: Ø20
Mã: 490001866

129.000 VND

129000

Có Hàng

Chi tiết

Đĩa GUD SAND & MATT gốm đen; Ø27.3

Đĩa GUD SAND & MATT gốm đen; Ø27.3

Kích thước: Ø27.3
Mã: 490001766

169.000 VND

169000

Có Hàng

Chi tiết

Cốc GUD OSLO WHITE gốm trắng; 300ml

Cốc GUD OSLO WHITE gốm trắng; 300ml

Kích thước: 300ml
Mã: 490001666

99.000 VND

99000

Có Hàng

Chi tiết

Tô GUD OSLO WHITE gốm trắng; Ø14

Tô GUD OSLO WHITE gốm trắng; Ø14

Kích thước: Ø14
Mã: 490001566

129.000 VND

129000

Có Hàng

Chi tiết

Đĩa salad GUD OSLO WHITE gốm trắng; Ø20

Đĩa salad GUD OSLO WHITE gốm trắng; Ø20

Kích thước: Ø20
Mã: 490001466

129.000 VND

129000

Có Hàng

Chi tiết

Đĩa GUD OSLO WHITE gốm trắng; Ø26

Đĩa GUD OSLO WHITE gốm trắng; Ø26

Kích thước: Ø26
Mã: 490001366

169.000 VND

169000

Có Hàng

Chi tiết

Bát cơm GUD MILAN SAND gốm màu cát; Ø11.5

Bát cơm GUD MILAN SAND gốm màu cát; Ø11.5

Kích thước: Ø11.5
Mã: 490004166

79.000 VND

79000

Có Hàng

Chi tiết

Cốc GUD MILAN SAND gốm màu cát; 250ml

Cốc GUD MILAN SAND gốm màu cát; 250ml

Kích thước: 250ml
Mã: 490000466

99.000 VND

99000

Có Hàng

Chi tiết

Tô GUD MILAN SAND gốm màu cát; Ø15.5

Tô GUD MILAN SAND gốm màu cát; Ø15.5

Kích thước: Ø15.5
Mã: 490000366

129.000 VND

129000

Có Hàng

Chi tiết

Đĩa salad GUD MILAN SAND gốm màu cát; Ø20

Đĩa salad GUD MILAN SAND gốm màu cát; Ø20

Kích thước: Ø20
Mã: 490000266

129.000 VND

129000

Có Hàng

Chi tiết

Đĩa GUD MILAN SAND gốm màu cát; Ø26

Đĩa GUD MILAN SAND gốm màu cát; Ø26

Kích thước: Ø26
Mã: 490000166

169.000 VND

169000

Có Hàng

Chi tiết