Giỏ hàng

Kích thước khác

   Bàn ăn GADESKOV gỗ công nghiệp mặt verneer sồi chân đen

Bàn ăn GADESKOV gỗ công nghiệp mặt verneer sồi chân đen

Kích thước: Kích thước:
Kích thước lắp ráp: Chiều rộng: 90 cm, Chiều dài: 190 cm, Chiều cao: 75 cm
Khoảng cách giữa hai chân: 150 cm, 63 cm
Mã: 3616985

12.900.000 VND

12900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn VEDDE, gỗ công nghiệp màu sồi, 90x160cm; PLUS

Bàn ăn VEDDE, gỗ công nghiệp màu sồi, 90x160cm; PLUS

Kích thước: 90x160cm
Mã: 3659456

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn VEDDE, gỗ công nghiệp màu sồi, 80x120cm; PLUS

Bàn ăn VEDDE, gỗ công nghiệp màu sồi, 80x120cm; PLUS

Kích thước: 80x120cm
Mã: 3620943

3.900.000 VND

3900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn JEGIND gỗ công nghiệp sơn trắng

Bàn ăn JEGIND gỗ công nghiệp sơn trắng

Kích thước: DD: 105 cm, Cao: 75 cm, Khoảng cách hai chân: 56 cm
Mã: 3602813

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn gỗ công nghiệp LANGDAL màu trắng; 77x118x75cm; PLUS

Bàn ăn gỗ công nghiệp LANGDAL màu trắng; 77x118x75cm; PLUS

Kích thước: 77x118x75 cm Khoảng cách giữa các chân bàn: 43 cm,84 cm
Mã: 3617190

3.900.000 VND

3900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn gỗ công nghiệp HALLUND màu sồi; 80x78x80cm; PLUS

Bàn ăn gỗ công nghiệp HALLUND màu sồi; 80x78x80cm; PLUS

Kích thước: 80x78x80 cm Khoảng cách chân bàn: 53,4 cm
Mã: 3616301

3.900.000 VND

3900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn VEDDE gỗ công nghiệp, màu sồi; 90x160x76cm

Bàn ăn VEDDE gỗ công nghiệp, màu sồi; 90x160x76cm

Kích thước: 90x160x76cm
Mã: 3659450

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn HALLUND gỗ công nghiệp, màu sồi; 80x160x78cm

Bàn ăn HALLUND gỗ công nghiệp, màu sồi; 80x160x78cm

Kích thước: 80x160x78cm
Mã: 3618380

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn gỗ công nghiệp BREDEBRO L150, màu sồi

Bàn ăn gỗ công nghiệp BREDEBRO L150, màu sồi

Kích thước: 90x150x75 cm
Mã: 365618686

6.900.000 VND

6900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn gỗ công nghiệp TARUP sơn trắng

Bàn ăn gỗ công nghiệp TARUP sơn trắng

Kích thước: 95x195/285x76 cm
Mã: 3648096

12.900.000 VND

12900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn gỗ công nghiệp SALTUM kéo dài tới 285 cm đen/trắng

Bàn ăn gỗ công nghiệp SALTUM kéo dài tới 285 cm đen/trắng

Kích thước: 95x195/285x76 cm
Mã: 3648094

12.900.000 VND

12900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn gỗ công nghiệp KALBY veneer sồi

Bàn ăn gỗ công nghiệp KALBY veneer sồi

Kích thước: 90x160/250x75 cm
Mã: 3648091

12.900.000 VND

12900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn STEGE gỗ công nghiệp highgloss trắng

Bàn ăn STEGE gỗ công nghiệp highgloss trắng

Kích thước: 90x160x73 cm
Mã: 3612327

7.900.000 VND

7900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn STEGE gỗ công nghiệp highgloss trắng

Bàn ăn STEGE gỗ công nghiệp highgloss trắng

Kích thước: 90x200x73 cm
Mã: 3612303

8.900.000 VND

8900000

Có Hàng

Chi tiết