Giỏ hàng

Kích thước khác

   Kệ 5 ngăn tre ép BROBY màu trắng; 70x150x37cm; BASIC

Kệ 5 ngăn tre ép BROBY màu trắng; 70x150x37cm; BASIC

Kích thước: 70x150x37cm
Mã: 3606122

2.490.000 VND

2490000

Có Hàng

Chi tiết

   Kệ 3 ngăn tre ép BROBY màu trắng; 70x78x37cm; BASIC

Kệ 3 ngăn tre ép BROBY màu trắng; 70x78x37cm; BASIC

Kích thước: 70x78x37cm
Mã: 3606121

1.490.000 VND

1490000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách TERNDRUP 6 tầng, gỗ công nghiệp màu trắng/xám; PLUS

Kệ sách TERNDRUP 6 tầng, gỗ công nghiệp màu trắng/xám; PLUS

Kích thước: Chiều rộng: 79 cm, Chiều cao: 157 cm , Sâu: 30cm
Mã: 3697360

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ trưng bày cửa gỗ công nghiệp ASAA màu sồi

Kệ trưng bày cửa gỗ công nghiệp ASAA màu sồi

Kích thước: 71x81x35cm
Mã: 3672212

2.900.000 VND

2900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ trưng bày cửa kính gỗ công nghiệp ASAA màu sồi

Kệ trưng bày cửa kính gỗ công nghiệp ASAA màu sồi

Kích thước: 71x81x35cm
Mã: 3672211

2.900.000 VND

2900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ trưng bày cửa gỗ gỗ công nghiệp ASAA màu trắng

Kệ trưng bày cửa gỗ gỗ công nghiệp ASAA màu trắng

Kích thước: 71x81x35cm
Mã: 3672162

2.900.000 VND

2900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ trưng bày cửa kính gỗ công nghiệp ASAA màu trắng

Kệ trưng bày cửa kính gỗ công nghiệp ASAA màu trắng

Kích thước: 71x81x35cm
Mã: 3672160

2.900.000 VND

2900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ 5 tầng gỗ trăn hẹp UGGERBY sơn trắng

Kệ 5 tầng gỗ trăn hẹp UGGERBY sơn trắng

Kích thước: 46x180x41cm
Mã: 3609770

1.900.000 VND

1900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ 5 tầng gỗ trăn rộng UGGERBY sơn trắng

Kệ 5 tầng gỗ trăn rộng UGGERBY sơn trắng

Kích thước: 90x180x41cm
Mã: 3609768

2.900.000 VND

2900000

Có Hàng

Chi tiết

Giá tre BROBY 5 ngăn mỏng trắng

Giá tre BROBY 5 ngăn mỏng trắng

Kích thước: 35x150x37cm
Mã: 3606119

1.900.000 VND

1900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ tre ép BROBY 5 ngăn màu trắng; 70x150x37cm; BASIC

Kệ tre ép BROBY 5 ngăn màu trắng; 70x150x37cm; BASIC

Kích thước: 70x150x37 cm
Mã: 3606118

2.500.000 VND

2500000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ tre ép BROBY 3 ngăn màu trắng; 70x78x37cm; BASIC

Kệ tre ép BROBY 3 ngăn màu trắng; 70x78x37cm; BASIC

Kích thước: 70x78x37 cm
Mã: 3606117

1.300.000 VND

1300000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ treo tường ABILD gỗ công nghiệp màu be

Kệ treo tường ABILD gỗ công nghiệp màu be

Kích thước: 80x24x4cm
Mã: 3617230

450.000 VND

450000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ treo tường ABILD gỗ công nghiệp

Kệ treo tường ABILD gỗ công nghiệp

Kích thước: 120x24x4 cm
Mã: 3617220

690.000 VND

690000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách ULLITS gỗ công nghiệp trắng highgloss

Kệ sách ULLITS gỗ công nghiệp trắng highgloss

Kích thước: 90x74x36 cm
Mã: 3697357

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ di động ALBERTSLUND khung chrome màu trắng

Kệ di động ALBERTSLUND khung chrome màu trắng

Kích thước: 63x62x36 cm
Mã: 3811010

1.990.000 VND

1990000

Hàng Sắp Về

Chi tiết

Kệ di động ALBERTSLUND khung chrome màu trắng

Kệ di động ALBERTSLUND khung chrome màu trắng

Kích thước: 32x62x37 cm
Mã: 3811002

999.000 VND

999000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ gỗ thông RANUM 5 ngăn màu trắng

Kệ gỗ thông RANUM 5 ngăn màu trắng

Kích thước: 80x161x30 cm
Mã: 3697713

2.900.000 VND

2900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách ASAA gỗ công nghiệp màu trắng

Kệ sách ASAA gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 71x81x35 cm
Mã: 3672214

1.990.000 VND

1990000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách ASAA gỗ công nghiệp màu sồi

Kệ sách ASAA gỗ công nghiệp màu sồi

Kích thước: 71x81x35 cm
Mã: 3672213

1.990.000 VND

1990000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ treo tường PRICE STAR gỗ công nghiệp đen

Kệ treo tường PRICE STAR gỗ công nghiệp đen

Kích thước: 115x6x7 cm
Mã: 3672210

299.000 VND

299000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ treo tường PRICE STAR gỗ công nghiệp trắng

Kệ treo tường PRICE STAR gỗ công nghiệp trắng

Kích thước: 115x6x7 cm
Mã: 3672200

299.000 VND

299000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ treo tường PRICE STAR gỗ công nghiệp màu trắng

Kệ treo tường PRICE STAR gỗ công nghiệp màu trắng

Kích thước: 115x6x7cm
Mã: 3672198

249.000 VND

249000

Có Hàng

Chi tiết

Giá treo tường  ABILD MDF melamine trắng

Giá treo tường  ABILD MDF melamine trắng

Kích thước: 120x4x24cm
Mã: 3633904

690.000 VND

690000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách gỗ công nghiệp 3 ngăn HORSENS, màu sồi

Kệ sách gỗ công nghiệp 3 ngăn HORSENS, màu sồi

Kích thước: 40x120x30 cm
Mã: 3648358

990.000 VND

990000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách gỗ công nghiệp 3 ngăn HORSENS, màu sồi

Kệ sách gỗ công nghiệp 3 ngăn HORSENS, màu sồi

Kích thước: 70x120x30 cm
Mã: 3648357

1.190.000 VND

1190000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách 5 ngăn gỗ công nghiệp HORSENS, màu sồi

Kệ sách 5 ngăn gỗ công nghiệp HORSENS, màu sồi

Kích thước: 70x197x30 cm
Mã: 3648356

1.900.000 VND

1900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ gỗ thông 6 ngăn RANUM, trắng

Kệ gỗ thông 6 ngăn RANUM, trắng

Kích thước: 80x198x30 cm
Mã: 3697712

2.900.000 VND

2900000

Hàng Sắp Về

Chi tiết

Kệ gỗ thông 3 ngăn Ranum, trắng

Kệ gỗ thông 3 ngăn Ranum, trắng

Kích thước: 80x86x30 cm
Mã: 3697711

1.500.000 VND

1500000

Có Hàng

Chi tiết

Giá sách gỗ công nghiệp 3 ngăn TERNDRUP trắng/xám

Giá sách gỗ công nghiệp 3 ngăn TERNDRUP trắng/xám

Kích thước: 79x82x30 cm
Mã: 3697353

2.900.000 VND

2900000

Có Hàng

Chi tiết

Giá sách TERNDRUP gỗ công nghiệp 6 ngăn trắng/xám

Giá sách TERNDRUP gỗ công nghiệp 6 ngăn trắng/xám

Kích thước: 78x157x29 cm
Mã: 3697351

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Giá sách ESKEBJERG gỗ công nghiệp 3 ngăn trắng

Giá sách ESKEBJERG gỗ công nghiệp 3 ngăn trắng

Kích thước: 141x107x40 cm
Mã: 3628103

6.900.000 VND

6900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách STEGE gỗ công nghiệp, trắng highgloss

Kệ sách STEGE gỗ công nghiệp, trắng highgloss

Kích thước: 80x180x40 cm
Mã: 3612345

6.000.000 VND

6000000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách NYSTED 16 ngăn gỗ công nghiệp trắng

Kệ sách NYSTED 16 ngăn gỗ công nghiệp trắng

Kích thước: 150 x150 x39cm
Mã: 3610048

4.900.000 VND

4900000

Hàng Sắp Về

Chi tiết

Kệ sách NYSTED 16 ngăn gỗ công nghiệp, sồi/trắng

Kệ sách NYSTED 16 ngăn gỗ công nghiệp, sồi/trắng

Kích thước: 150 x150 x39cm
Mã: 3610041

4.900.000 VND

4900000

Hàng Sắp Về

Chi tiết

Giá sách GELSTED gỗ công nghiệp khung sơn tĩnh điện đen

Giá sách GELSTED gỗ công nghiệp khung sơn tĩnh điện đen

Kích thước: 61x118x29 cm
Mã: 3610027

1.790.000 VND

1790000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ gỗ công nghiệp 5 tầng RY trắng

Kệ gỗ công nghiệp 5 tầng RY trắng

Kích thước: 36x150x36cm
Mã: 3609762

990.000 VND

990000

Hàng Sắp Về

Chi tiết

Giá sách gỗ công nghiệp Horsens 5 ngăn, trắng

Giá sách gỗ công nghiệp Horsens 5 ngăn, trắng

Kích thước: 70x197x30 cm
Mã: 3606802

1.900.000 VND

1900000

Có Hàng

Chi tiết

Giá sách gỗ công nghiệp Horsens 3 ngăn, trắng

Giá sách gỗ công nghiệp Horsens 3 ngăn, trắng

Kích thước: 70x120x30cm
Mã: 3606801

1.190.000 VND

1190000

Có Hàng

Chi tiết

Giá sách HORSENS gỗ công nghiệp 3 ngăn màu trắng

Giá sách HORSENS gỗ công nghiệp 3 ngăn màu trắng

Kích thước: 40x120x30 cm
Mã: 3606800

990.000 VND

990000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách PRICE STAR 16 ngăn, gỗ công nghiệp,sồi/trắng

Kệ sách PRICE STAR 16 ngăn, gỗ công nghiệp,sồi/trắng

Kích thước: 141x147x34 cm
Mã: 3606113

3.900.000 VND

3900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách PRICE STAR 16 ngăn, gỗ công nghiệp, trắng

Kệ sách PRICE STAR 16 ngăn, gỗ công nghiệp, trắng

Kích thước: 141x147x34 cm
Mã: 3606112

3.900.000 VND

3900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách PRICE STAR 8, gỗ công nghiệp, sồi/ trắng

Kệ sách PRICE STAR 8, gỗ công nghiệp, sồi/ trắng

Kích thước: 72 x147 x34cm
Mã: 3606110

2.900.000 VND

2900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách PRICE STAR 8 ngăn, gỗ công nghiệp, trắng

Kệ sách PRICE STAR 8 ngăn, gỗ công nghiệp, trắng

Kích thước: 72 x147 x34cm
Mã: 3606109

2.900.000 VND

2900000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách PRICE STAR 4 ngăn gỗ công nghiệp, vân sồi

Kệ sách PRICE STAR 4 ngăn gỗ công nghiệp, vân sồi

Kích thước: 38x147x34cm
Mã: 3606107

1.800.000 VND

1800000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ sách PRICE STAR 4 ngăn gỗ công nghiệp, trắng

Kệ sách PRICE STAR 4 ngăn gỗ công nghiệp, trắng

Kích thước: 38x147x34 cm
Mã: 3606106

1.800.000 VND

1800000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ gỗ công nghiệp khung tre ép Broby 5 tầng màu trắng

Kệ gỗ công nghiệp khung tre ép Broby 5 tầng màu trắng

Kích thước: 70x150x37 cm
Mã: 3606102

2.500.000 VND

2500000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ gỗ công nghiệp khung tre ép Broby 3 tầng màu trắng

Kệ gỗ công nghiệp khung tre ép Broby 3 tầng màu trắng

Kích thước: 70x78x37cm
Mã: 3606101

1.300.000 VND

1300000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ treo tường ILBRO, gỗ công nghiệp, bộ 3 chiếc, màu tự nhiên/ trắng

Kệ treo tường ILBRO, gỗ công nghiệp, bộ 3 chiếc, màu tự nhiên/ trắng

Kích thước: Rộng: 39/30/26 cm, cao: 39/35/31 cm, sâu: 15/14/13 cm
Mã: 3600035

990.000 VND

990000

Có Hàng

Chi tiết

Kệ trưng bày gỗ công nghiệp TERNDRUP, trắng/xám

Kệ trưng bày gỗ công nghiệp TERNDRUP, trắng/xám

Kích thước: 139x69x39 cm
Mã: 3649123

4.900.000 VND

4900000

Hàng Sắp Về

Chi tiết

Kệ treo tường gỗ công nghiệp ABILD màu trắng

Kệ treo tường gỗ công nghiệp ABILD màu trắng

Kích thước: 80x4x24 cm
Mã: 3633905

450.000 VND

450000

Có Hàng

Chi tiết