Giỏ hàng

Kích thước khác

Tủ ly

Tủ ly gỗ công nghiệp KALBY, màu sồi

Tủ ly gỗ công nghiệp KALBY, màu sồi

Kích thước: 80x180x40 cm
Mã: 3648353

14.900.000 VND

14900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ly gỗ công nghiệp GAMMELGAB màu sồi/trắng

Tủ ly gỗ công nghiệp GAMMELGAB màu sồi/trắng

Kích thước: 90x150x42cm
Mã: 3668161

12.900.000 VND

12900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ly gỗ công nghiệp SALTUM đen/trắng

Tủ ly gỗ công nghiệp SALTUM đen/trắng

Kích thước: 52x185x45 cm
Mã: 3648349

9.000.000 VND

9000000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ ly gỗ công nghiệp SALTUM đen/trắng

Tủ ly gỗ công nghiệp SALTUM đen/trắng

Kích thước: 100x185x45 cm
Mã: 3648346

12.000.000 VND

12000000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ chén đĩa

Tủ chén đĩa gỗ công nghiệp FAVRBO trắng

Tủ chén đĩa gỗ công nghiệp FAVRBO trắng

Kích thước: 113x87x35cm
Mã: 3668151

5.900.000 VND

5900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ chén đĩa STEGE gỗ công nghiệp, trắng highgloss

Tủ chén đĩa STEGE gỗ công nghiệp, trắng highgloss

Kích thước: 160x75x50 cm
Mã: 3612350

8.900.000 VND

8900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ chén đĩa gỗ công nghiệp KALBY, màu sồi

Tủ chén đĩa gỗ công nghiệp KALBY, màu sồi

Kích thước: 160x80x45 cm
Mã: 3648352

14.900.000 VND

14900000

Có Hàng

Chi tiết

Tủ chén đĩa 2 cánh gỗ công nghiệp SALTUM đen/trắng

Tủ chén đĩa 2 cánh gỗ công nghiệp SALTUM đen/trắng

Kích thước: 160x 80x45 cm
Mã: 3648347

9.900.000 VND

9900000

Có Hàng

Chi tiết