Giỏ hàng

Kích thước khác

Bàn ăn VEDDE, gỗ công nghiệp màu sồi; 80x80/160; PLUS

Bàn ăn VEDDE, gỗ công nghiệp màu sồi; 80x80/160; PLUS

Kích thước: 80x80/160
Mã: 3659455

3.900.000 VND

3900000

Có Hàng

Chi tiết

   Bàn ăn GADESKOV gỗ công nghiệp mặt verneer sồi chân đen

Bàn ăn GADESKOV gỗ công nghiệp mặt verneer sồi chân đen

Kích thước: Kích thước:
Kích thước lắp ráp: Chiều rộng: 90 cm, Chiều dài: 190 cm, Chiều cao: 75 cm
Khoảng cách giữa hai chân: 150 cm, 63 cm
Mã: 3616985

12.900.000 VND

12900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn VEDDE, gỗ công nghiệp màu sồi, 90x160cm; PLUS

Bàn ăn VEDDE, gỗ công nghiệp màu sồi, 90x160cm; PLUS

Kích thước: 90x160cm
Mã: 3659456

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn VEDDE, gỗ công nghiệp màu sồi, 80x120cm; PLUS

Bàn ăn VEDDE, gỗ công nghiệp màu sồi, 80x120cm; PLUS

Kích thước: 80x120cm
Mã: 3620943

3.900.000 VND

3900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn gỗ công nghiệp LANGDAL màu trắng; 77x118x75cm; PLUS

Bàn ăn gỗ công nghiệp LANGDAL màu trắng; 77x118x75cm; PLUS

Kích thước: 77x118x75 cm Khoảng cách giữa các chân bàn: 43 cm,84 cm
Mã: 3617190

3.900.000 VND

3900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn gỗ công nghiệp HALLUND màu sồi; 80x78x80cm; PLUS

Bàn ăn gỗ công nghiệp HALLUND màu sồi; 80x78x80cm; PLUS

Kích thước: 80x78x80 cm Khoảng cách chân bàn: 53,4 cm
Mã: 3616301

3.900.000 VND

3900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn VEDDE gỗ công nghiệp, màu sồi; 90x160x76cm

Bàn ăn VEDDE gỗ công nghiệp, màu sồi; 90x160x76cm

Kích thước: 90x160x76cm
Mã: 3659450

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn HALLUND gỗ công nghiệp, màu sồi; 80x160x78cm

Bàn ăn HALLUND gỗ công nghiệp, màu sồi; 80x160x78cm

Kích thước: 80x160x78cm
Mã: 3618380

4.900.000 VND

4900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn gỗ công nghiệp BREDEBRO L150, màu sồi

Bàn ăn gỗ công nghiệp BREDEBRO L150, màu sồi

Kích thước: 90x150x75 cm
Mã: 365618660

6.900.000 VND

6900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn gỗ công nghiệp TARUP sơn trắng

Bàn ăn gỗ công nghiệp TARUP sơn trắng

Kích thước: 95x195/285x76 cm
Mã: 3648096

12.900.000 VND

12900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn gỗ công nghiệp SALTUM kéo dài tới 285 cm đen/trắng

Bàn ăn gỗ công nghiệp SALTUM kéo dài tới 285 cm đen/trắng

Kích thước: 95x195/285x76 cm
Mã: 3648094

12.900.000 VND

12900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn gỗ công nghiệp KALBY veneer sồi

Bàn ăn gỗ công nghiệp KALBY veneer sồi

Kích thước: 90x160/250x75 cm
Mã: 3648091

12.900.000 VND

12900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn STEGE gỗ công nghiệp highgloss trắng

Bàn ăn STEGE gỗ công nghiệp highgloss trắng

Kích thước: 90x160x73 cm
Mã: 3612327

7.900.000 VND

7900000

Có Hàng

Chi tiết

Bàn ăn STEGE gỗ công nghiệp highgloss trắng

Bàn ăn STEGE gỗ công nghiệp highgloss trắng

Kích thước: 90x200x73 cm
Mã: 3612303

8.900.000 VND

8900000

Có Hàng

Chi tiết